Vkladanie dát. Skopíroval som celý stĺpec čísel v programe MS Excel, prípadne v inom programe, ale keď klikám vložiť do pripraveného stĺpca v PSPP, tak mi ich tam nechce vložiť.

Tento problém sa objavuje pravidelne s poslednými verziami programu. Takmer vždy ide o prvé vkladané dáta do súboru. Stačí ak ručne napíšete do prvého stĺpca, prvého riadku číslo, ktoré tam má byť. Jedno číslo stačí, a potom sa Enterom presuniete na druhý riadok. Teraz stačí už použiť príkaz vložiť: Ctrl + V a PSPP prijme všetky dáta.