Kto sme

Táto webstránka je súčasťou projektu KEGA projekt č. 029EU-4/2015 s názvom: „Vytvorenie elektronického portálu a voľne dostupného systému výučby analyticko – štatistických metód v sociálnych vedách pomocou opensource softvéru PSPP.“, ktorého cieľom je priblížiť slovenskému užívateľovi bezplatný štatistický softvér PSPP.  Tento grant udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky.

Bola vytvorená pre  Fakultu podnikového manažmentu, Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá stránku zastrešuje . Publikujú na nej svoje výstupy autori: Róbert Hanák, František Korček, Matej Černý a Anita Romanová.  Za kvalitu a obsah príspevkov zodpovedajú len autori predmetných príspevkov. Webstránku vedie a udržuje ju Róbert Hanák.