Dátové súbory

V nasledujúcich odkazoch je uvedených 7 dátových súborov na stiahnutie, ktoré sú založené na skutočne zozbieraných dátach v rámci Slovenskej republiky. Tieto príklady opakovane uvádzame aj pri jednotlivých konkrétnych príkladoch v časti štatistická analýza.  Všetky súbory sú zozipované a tak ich treba rozbaliť.

 

Príklad č. 1 – Faktorova analyza

 

Príklad č. 2 Študenti body a pamäť

 

Príklad č. 3 Riaditel IT

 

Príklad č. 4 Konzistencia všímavosť

 

Príklad č. 5 Hodnotenie podnikateľského plánu

 

Príklad č. 6 Študenti osobnosť a potreba informácií

 

Príklad č. 7 Canvas metódy a startup

Príklady vytvoril a spracoval Róbert Hanák, august 2015