Program nereaguje. Softvér som nainštaloval, ale keď klikám na panely s ponukou nereaguje.

Softvér PSPP je vyvíjaný skupinou nadšencov, ktorí majú obmedzený čas i zdroje, a preto softvér nie je tak rozsiahlo, dôkladne a prísne testovaný na rôzne zlyhania alebo nekompatibilitu ako softvéry veľkých súkromných výrobcov. Znova skontrolujte, či ste vybrali správny softvér pre váš operačný systém (32 verzus 64 bitový u Windowsov). Ak stav pretrváva, odporúčam preinštalovať. V prípade, že sa ani potom nič nezmenilo, skúste nainštalovať staršiu verziu.

Vkladanie dát. Skopíroval som celý stĺpec čísel v programe MS Excel, prípadne v inom programe, ale keď klikám vložiť do pripraveného stĺpca v PSPP, tak mi ich tam nechce vložiť.

Tento problém sa objavuje pravidelne s poslednými verziami programu. Takmer vždy ide o prvé vkladané dáta do súboru. Stačí ak ručne napíšete do prvého stĺpca, prvého riadku číslo, ktoré tam má byť. Jedno číslo stačí, a potom sa Enterom presuniete na druhý riadok. Teraz stačí už použiť príkaz vložiť: Ctrl + V a PSPP prijme všetky dáta.

Ukladanie súboru. Vytvoril som súbor, uložil som ho, ale keď som ho chcel znova otvoriť, nenašiel som ho tam.

V skutočnosti softvér PSPP súbor vôbec neuložil. Softvér PSPP v posledných verziách má prednastavené ukladanie do mojich dokumentov. Ak dáte uložiť na plochu, alebo kdekoľvek inde, softvér súbor neuloží. Súvisí to s povolením práv od Microsoft Windowsu, pre ktorý je softvér PSPP neznámy a neautorizovaný softvér, a preto mu neumožňuje vykonávať zmeny. Ak si neprednastavíte prístupové práva pre PSPP, tak odporúčam ukladať súbory do zložky dokumenty a potom presunúť podľa potreby.