Učebnica

Súčasťou projektu, z ktorého vznikla táto webstránka,  bolo aj vydanie vysokoškolskej učebnice. Určitú modifikovanú verziu tejto učebnice sme sa rozhodli sprístupniť aj elektronicky. Užívateľ na tomto linku nájde knihu v pdf formáte.  Predkladaná kniha je rozšírením informácií na webstránke a poskytuje hlbší, podrobnejší a širší pohľad na problematiku.

Dátová analýza pre sociálne vedy

Stiahnutie a inštalácia

 

Softvér PSPP je možné inštalovať a používať v prostredí rôznych operačných systémov. Postup inštalácie a odkazy na aktuálne verzie nájdete nižšie.


Čítať ďalej

Dátové súbory

V nasledujúcich odkazoch je uvedených 7 dátových súborov na stiahnutie, ktoré sú založené na skutočne zozbieraných dátach v rámci Slovenskej republiky. Tieto príklady opakovane uvádzame aj pri jednotlivých konkrétnych príkladoch v časti štatistická analýza.  Všetky súbory sú zozipované a tak ich treba rozbaliť.

 

Príklad č. 1 – Faktorova analyza

 

Príklad č. 2 Študenti body a pamäť

 

Príklad č. 3 Riaditel IT

 

Príklad č. 4 Konzistencia všímavosť

 

Príklad č. 5 Hodnotenie podnikateľského plánu

 

Príklad č. 6 Študenti osobnosť a potreba informácií

 

Príklad č. 7 Canvas metódy a startup

Príklady vytvoril a spracoval Róbert Hanák, august 2015

Softvér PSPP

Softvér PSPP je určený pre štatistikov, vedcov v sociálnych vedách a študentov, ktorí požadujú rýchlu a pohodlnú analýzu údajov skúmanej vzorky.


Čítať ďalej