Učebnica

Súčasťou projektu, z ktorého vznikla táto webstránka,  bolo aj vydanie vysokoškolskej učebnice. Určitú modifikovanú verziu tejto učebnice sme sa rozhodli sprístupniť aj elektronicky. Užívateľ na tomto linku nájde knihu v pdf formáte.  Predkladaná kniha je rozšírením informácií na webstránke a poskytuje hlbší, podrobnejší a širší pohľad na problematiku.

Dátová analýza pre sociálne vedy