Ukladanie súboru. Vytvoril som súbor, uložil som ho, ale keď som ho chcel znova otvoriť, nenašiel som ho tam.

V skutočnosti softvér PSPP súbor vôbec neuložil. Softvér PSPP v posledných verziách má prednastavené ukladanie do mojich dokumentov. Ak dáte uložiť na plochu, alebo kdekoľvek inde, softvér súbor neuloží. Súvisí to s povolením práv od Microsoft Windowsu, pre ktorý je softvér PSPP neznámy a neautorizovaný softvér, a preto mu neumožňuje vykonávať zmeny. Ak si neprednastavíte prístupové práva pre PSPP, tak odporúčam ukladať súbory do zložky dokumenty a potom presunúť podľa potreby.